Archiv seminářů Komory

GDPR - změny v ochraně osobních údajů zaměstnanců, klientů a dalších osob

Termín: 28. 2. 2018
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Ostrava
Dům kultury Akord
Cena: 1198 Kč (1440 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, www.dk-akord.cz.

Lektoři

Mgr. Martin Kornel Ph.D. - advokát, specialista na obchodní a pracovní právo, autor odborných publikací.

Program

 

  • základní informace o GDPR - principy nařízení, osoby, kterých se nařízení týká, kategorizace osob, které osobní údaje zpracovávají, základní pojmy (správce, zpracovatel),
  • chráněné osobní údaje - obecné a zvláštní osobní údaje, pseudonymizované údaje, anonymizované údaje,
  • zpracování osobních údajůúčel zpracování, zákonné důvody zpracování,
  • pracovněprávní agenda a zpracování osobních údajů - informace požadované od uchazečů o zaměstnání, informace o zaměstnancích - jaké informace lze zpracovávat, kopírování dokladů atd.,
  • monitorování zaměstnanců - kamerové systémy na pracoviští, sledování e-mailové komunikace a přístupu na internet,
  • povinnosti správce a zpracovatele - informační povinnosti, usnadňování výkonu práv subjektům údajů, povinnost opravit a vymazat osobní údaj, omezení zpracování, právo vznášet námitky, vhodná opatření při zpracování, smlouvy mezi správcem a zpracovatelem, 
  • pověřenec pro ochranu osobních údajů - role, postavení, kvalifikace, odpovědnost, 
  • kontrola a sankce za neplnění povinností - kdo je oprávněn kontrolovat plnění povinností, výše sankcí,
  • diskuse

Seminář je obsazen !

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory - ECONOMIS CZ s.r.o. (Ing. Lenka Bartušková). Přihlášku směrujte přímo na info@economis.cz

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 775 9.06 870 nebo (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na info@economis.cz nebo info@komora-ucetnich.cz

 

Skočit na začátek