Archiv seminářů Komory

Jak efektivně připravit společnost na audit účetní závěrky

Termín: 29. 11. 2018
Termín — bližší informace 9:00 - 15:00 hod.
Místo konání: Praha
Senovážné nám. 1463/5, Praha 1
Cena: 2190 Kč (2690 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5,5 hodin

Spojení

Senovážné nám. 1463/5, Praha 1 (zadní budova ve dvoře, 1. patro). Učebna společnosti KOČKA, spol. s r.o.

Lektoři

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.- asistent auditora ve společnosti EURO–Trend Audit, a. s., odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze.  

Program

Cílem semináře je představit základní aspekty auditu v kontextu možností účetní jednotky, jak efektivně se na požadavky auditora připravit. Kurz se zaměřuje na inventury majetku a závazků a nástroje zásady opatrnosti, které představují nejdůležitější oblasti jak zákona o účetnictví, tak auditorských standardů.

  • základy auditu,
  • fyzické a dokladové inventury po věcné i formální stránce - požadavky auditora,
  • nástroje zásady opatrnosti (opravné položky, rezervy, dohadné položky aj.) - směrnice, podklady pro auditora,
  • diskuse.

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 725 733 638, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek