Archiv seminářů Komory

Pět kroků pro práci s emocemi

Termín: 18. 10. 2018
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00 hod.
Místo konání: Praha
Hotel Olšanka
Cena: 2390 Kč (2890 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Hotel Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3.

Lektoři

Ing. Mgr. Radka Loja - lektorka a koučka v oboru vzdělávání dospělých působí od roku 2001. Také se věnuje hypnoterapii a psychologickému poradenství. 

Program

Zakladatel analytické psychologie Carl Gustav Jung popisuje emoce následovně: „Emoce je ta věc, která vás unáší a je nakažlivá.“

Smyslem kurzu je naučit se pracovat s emocemi tak, aby nás neunášely a nezanechaly po sobě spoušť např. v podobě poničených vztahů, zdraví, špatných rozhodnutí a promarněných příležitostí. V žádném případě se nejedná o potlačování emocí a zachování si strnulé masky. Jde o to, pochopit odkud emoce přicházejí a proč a naučit se je vyjadřovat přiměřeným způsobem. Emoce jsou nakažlivé a můžeme jimi ovlivňovat druhé, ať v pozitivním nebo negativním směru.

  • jak vám emoční inteligence může pomoci k dosažení úspěchu – IQ versus EQ,
  • zvládání emocí v pěti krocích - Zastavit se, Pojmenovat, Techniky, Vyhodnotit, Psychohygiena,
  • vztah myšlení, emocí tělesných reakcí a chování - psychosomatika,
  • jaké jsou vaše emoční vzorce a destruktivní myšlenkové formy, vytvoříte si vlastní emoční mapu,
  • trénink účinných technik pro práci s emocemi,
  • zvládání zátěžových situací.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 725 733 638, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek