Archiv seminářů Komory

Konsolidace v příkladech

Termín: 21. 11. 2018
Termín — bližší informace 9:00 -16:00 hod.
Místo konání: Brno
Hotel Omega
Cena: 2290 Kč (2890 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6,5 hodin

Spojení

Hotel Omega - Křídlovická 19 b, Brno. Spojení zde.

Lektoři

Ing. Libor Vašek, Ph.D. - účetní expert, specialista na problematiku IFRS, odborný asistent na Katedře finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze, předseda KCÚ.

Program

Cílem semináře je za použití několika příkladů přiblížit účastníkům konsolidační postupy týkající se metody plné konsolidace (tj. konsolidace dceřiných společností) a s tím související agregace individuálních zůstatků, výpočet konsolidačního rozdílu (goodwillu) k datu akvizce a jeho následné odpisování, výpočet menšinových (nekontrolních podílů), eliminace dopadu vzájemných transakcích, dopad na odloženou daň. Prostor bude věnován i vlastnickým transakcím zvyšování / snižování majetkových podílů, prodeji dceřiného podniku. V základních obrysech bude představena i metoda ekvivalence. Výklad bude postaven primárně v rozsahu českých účetních předpisů se zdůrazněním rozdílů vůči IFRS. Diskuse.

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 725 733 638, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek