Archiv seminářů Komory

Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty

Termín: 30. 1. 2019
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
Praha 1, Hybernská 24
Cena: 1990 Kč (2590 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Sídlo KCÚ, Hybernská 24, Praha 1 (I. patro).

Lektoři

Ing. Alice Šrámková - účetní expert, daňová poradkyně.

Program

  • závěrkové operace - inventarizační rozdíl, časové rozlišení, dohadné účty, kurzové rozdíly, opravné položky, rezervy, daň z příjmů (splatná, odložená),
  • sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu,
  • příloha v účetní závěrce,
  • problémové oblasti,
  • diskuse

Jeden bod v rámci motivačního programu. Využívejte výhod motivačního programu a programu "Účetních kanceláří".

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 725 733 638, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Upozornění pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Skočit na začátek