Archiv seminářů Komory

Spisová služba, archivace, skartace dokumentů pro soukromou i veřejnoprávní sféru včetně dopadu GDPR

Termín: 30.10.2018
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Ostrava
Dům kultury Akord
Cena: 1200 Kč (1500 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, www.dk-akord.cz

Lektoři

PhDr. Simona Binarová,  odborný poradce v oblasti spisové služby, skartačního řízení a péče o archiv s dlouholetou praxí

Program

Školení je určeno pro soukromou i veřejnoprávní sféru - obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev zapsané v obchodním rejstříku, školy, zdravotnická zařízení, územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, státní příspěvkové organizace, státní podniky a další.

S účinnosti nařízení GDPR nabyla na významu problematika správné archivace i skartace dokumentů. Cílem školení je seznámit posluchače s platnou legislativou v této oblasti včetně vlivu nařízení GDPR na tuto oblast.

  • Úvod do problematiky: Seznámení se základní legislativou i souvisejícími předpisy, dělení původců dokumentů dle zákona, otázka předarchivního dohledu a kontrol.
  • Spisová služba: Operace související s příjmem, evidencí, zpracováním, vyřizováním, podepisováním, ukládáním a skartací dokumentů - spisová služba v analogové i elektronické podobě – viz vyhláška č. 283/2014 Sb., která mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby. Návaznost operací spisové služby na systém datových schránek. Informace o systému administrativy u původců bez povinné spisové služby. GDPR, ochrana osobních údajů, elektr.podání a elektr. faktury.
  • Skartační řízení: Podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení a jejich odlišnosti u veřejnoprávních a soukromoprávních původců, předávání archiválií do veřejných archivů. Specifika skartačního řízení dokumentů v elektronické podobě, příprava jeho realizace.
  • Evidence archiválií, povinnosti a práva vlastníků archiválií.
  • Předmět kontrol, možnosti zřízení vlastních archivů, podoba a vybavení spisoven, přestupky a sankce, povinnosti pro komerční spisovny.
  • Dotazy, diskuse.

V průběhu všech bloků jsou posluchači upozorňováni na změny v dané oblasti v souvislosti s  přijetím předpisů EU e-IDAS a GDPR (např. e-faktury, úplné el.podání) a navazující české legislativy a novel zákona o archivnictví a spisové služby.

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory - ECONOMIS CZ s.r.o. (Ing. Lenka Bartušková). Přihlášku směrujte přímo na info@economis.cz

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 775 906 870 popř. zašlete svůj dotaz info@economis.cz nebo 
info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek