Archiv seminářů Komory

DPH 2019 - změny a další aktuální problematika

Termín: 27.11.2018
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Ostrava
Dům kultury Akord
Cena: 1200 Kč (1500 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, www.dk-akord.cz

Lektoři

Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně

Program

Cílem školení je seznámit posluchače s aktuálními problémy uplatňování DPH. Dle aktuálního vývoje legislativy budou posluchači upozorněni na schválené nebo navrhované změny pro rok 2019.  Pozornost bude dále věnována sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2018 a problémovým oblastem. 

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybrané informace a výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR, upozornění na změny v roce 2019.

 • Vymezení základních pojmů – změny pro rok 2019 a jejich dopady na praktickou aplikaci DPH

 • Sazby daně – aktuální problémy týkající se sazeb DPH, předpokládané změny v oblasti sazeb daně v roce 2019.

 • Místo plnění – praktické příklady, upozornění na změny v roce 2019 u vybraných služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani.

 • Vznik povinnosti přiznat daň a DUZP – změny pro rok 2019, specifická pravidla u platebních poukazů.

 • Základ daně a oprava základu daně - praktický postup, rozšíření možnosti oprav v roce 2019.

 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – příklady z praxe, upozornění na časté chyby, změny v roce 2019.

 • Dodání a nájem nemovitých věcí v roce 2018 – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, upozornění na změny v roce 2019.

 • Kontrolní hlášení (KH) – zkušenosti z praxe, specifické typy daňových dokladů a jejcich uvádění v KH (souhrnný daňový doklad, splátkový a platební kalendář, opravný daňový doklady), časté chyby a možnosti jejich řešení, sankce za porušení povinností spojených s KH.

 • Správa DPH - praktické problémy v oblasti správy DPH, praktická aplikace pravidel u společně podnikajících osob (společnost, dříve sdružení), změny v roce 2019.

 • Sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2018 -vypořádání nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně, inventarizační rozdíly, kontrola obratu na zdaňovací období roku 2018, změna zdaňovacího období v roce 2019.

 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory - ECONOMIS CZ s.r.o. (Ing. Lenka Bartušková). Přihlášku směrujte přímo na info@economis.cz

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 775 906 870 popř. zašlete svůj dotaz info@economis.cz nebo 
info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek