Archiv seminářů Komory

Opravy a technické zhodnocení v judikatuře Nejvyššího správního soudu

Termín: 1. 11. 2018
Termín — bližší informace 9:00 - 11:30 hod.
Místo konání: Praha
LTA Tax s.r.o.
Cena: 1980 Kč
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 2,5 hodin

Spojení

LTA Tax s.r.o., Anglická 140/20, Praha 2.

Lektoři

Mgr. Simona Hornochová - daňová poradkyně.

Program

Teoreticky jsou definice opravy a technického zhodnocení poměrně výstižné a mělo by být jasné, jak je rozlišit. Jakmile ovšem začneme v praxi posuzovat nějakou konkrétní situaci, velmi často se ukáže problém.

S těmito pojmy pracujeme v účetnictví i v daních od samého začátku, nicméně komfort při snaze najít jejich přesný obsah se bohužel za ta léta příliš neposunul. Problém je totiž v nich samotných, respektive v tom, že v řadě případů výsledek postrádá očekávanou logiku.

Proto dobrý způsob, jak si v praxi nastavit pravidla, je následovat uvažování správních soudů. Na konkrétních příkladech z judikatury NSS si projdeme vybrané posuzované případy a z odůvodnění jednotlivých rozhodnutí vysvětlíme, jak k řešení těchto situací přistoupil soud a jaké použil argumenty. Řada úvah je zobecnitelných a mohou v praxi sloužit jako dobrá výkladová pomůcka či podpůrný směr uvažování.

Pořádáno ve spolupráci s Akademií účetnictví a daní.

Skočit na začátek