Archiv seminářů Komory

Souběžně se také koná:

XXII. sněm KCÚ

začátek v 9:30 hod.
Praha
How2base HALL
[více informací]

IFRS 16 aneb dovedeme si představit, co přinese vykazování nájmů v aktivech?

Termín: 28. 11. 2018
Termín — bližší informace 9:00 - 11:30 hod.
Místo konání: Praha
LTA Tax s.r.o.
Cena: 1980 Kč
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 2,5 hodin

Spojení

LTA Tax s.r.o., Anglická 140/20, Praha 2.

Lektoři

Ing. Alice Šrámková - účetní expertka, daňová poradkyně.

Program

Největší dopad standardu IFRS 16 Leasingy pocítí nájemci. Pod pojem „leasing“ totiž spadá i běžný, operativní nájem. Tedy i nájem nebytových prostor, což je situace, kterou má řada společností. Až na některé výjimky budou nájemci povinní vykazovat veškerá aktiva a závazky související s nájmem v rozvaze.

Kromě nutné (a často nákladné) změny účetních systémů to bude mít dopad i na klíčové finanční ukazatele, jako je například EBITDA. Dopad standardu je tedy potřeba včas dobře promyslet, a vysvětlit akcionářům, věřitelům, investorům a dalším uživatelům.

Standard IFRS 16 je účinný od 1. ledna 2019. Je možné jej aplikovat i dříve, pokud společnost zároveň začne používat i standard IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky.

Pořádáno ve spolupráci s Akademií účetnictví a daní.

Skočit na začátek