Archiv seminářů Komory

Nemocenské, důchodové pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2019

Termín: 30.11.2018
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Ostrava
Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Cena: 1200 Kč (1500 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, www.dk-akord.cz

Lektoři

Ing. Michal Ztratil, ředitel OSSZ Ostrava

Program

Cílem školení je předat posluchačům komplexní informace o pravidlech platných pro rok 2019. Pozornost bude věnována zejména změnám a oblastem, ve kterých se často chybuje. Výklad bude doprovázen příklady z praxe.

Nemocenské pojištění 

 • chystané změny od 1.1.2019
 • účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění, zaměstnání malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce – zkušenosti s dosavadním prováděním agendy se zaměřením na rozhodovací praxi správního orgánu a soudů
  • změna redukčních hranic v NP, vliv minimální mzdy
  • zkušenosti se novými dávkami nemocenského pojištění v roce 2018 – otcovská poporodní péče (otcovské), dlouhodobé ošetřování
 • zavádění postupů elektronické neschopenky – možnosti získávání údajů o DPN pro zaměstnavatele,
 • práva a povinnosti zaměstnavatele ve spojitosti s neplněním úkolů zaměstnavatele
 • další změny od roku 2019 dle schvalování legislativy
 • odpovědi na dotazy

Důchodové pojištění 

 • změny od roku 2019 dle schvalování legislativy – zvyšování důchodů – změna základní výměry, chystaná valorizace, navyšování dle věku a další změny)
 • odpovědi na dotazy

Pojistné na sociální zabezpečení  

 • okruh poplatníků, vyměřovací základy, výše sazby a změna splatnosti pojistného u OSVČ,
 • nová výše maximálního vyměřovacího základu,
 • pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ, předkládání přehledu OSVČ
 • další změny od roku 2019 dle schvalování legislativy
 • odpovědi na dotazy

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory - ECONOMIS CZ s.r.o. (Ing. Lenka Bartušková). Přihlášku směrujte přímo na info@economis.cz

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 775 906 870 popř. zašlete svůj dotaz info@economis.cz nebo info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek