Archiv seminářů Komory

Novinky pro mzdové účetní 2019

Termín: 4. 12. 2018
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Tachov
Sídlo společnosti UDAS
Cena: 1600 Kč (1700 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

UDAS Financial Service s.r.o., Oldřichovská 1437, Tachov.

Lektoři

PhDr. Dagmar Kučerová - certifikovaná účetní, členka KCÚ. Zkušená lektorka, specialistka na mzdové účetnictví. 

Program

Základní přehled nejdůležitějších změn týkajících se mzdového účetnictví pro rok 2019.

  • minimální a zaručená mzda,
  • nové číselné údaje odvozené z průměrné mzdy - minimální a maximální vyměřovací základ, zálohy pro OSVČ, zvýšení rozhodného příjmu pro účast na pojištění u zaměstnanců (malý rozsah a vznik zaměstnání ve zdravotním pojištění) a dopady do praxe - povinnosti zaměstnavatele, přihlašování/odhlašování atd.,
  • důležité číselné údaje z oblasti daní, nové tiskopisy,
  • cestovní náhrady 2019 - tuzemské i zahraniční,
  • nezabavitelná částka v exekučních a insolvenčních srážkách, informace o připravované novele insolvenčního zákona a novinkách v oddlužení zaměstnanců a elektronickém rejstříku,
  • náhradní plnění za rok 2018,
  • zákon o zpracování osobních údajů,
  • přepravované novely zákona o nemocenském pojištění - změny ve výpočtu vyměřovacích základů u PPM a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, zvýšení hranice příjmu pro odvod pojistného u dohody o provedení práce, zrušení karenční doby v době pracovní neschopnosti, elektronické neschopenky, zkrácení lhůty pro oznamování vzniku nemocenského pojištění atd.
  • novela zákoníku práce - valorizační systém dalšího zvyšování minimální mzdy, nový způsob stanovení řádné dovolené, sdílené pracovní místo, zavedení evidence odpracované doby u dohod konaných mimo pracovní poměr, úprava doručování důležitých písemností zaměstnancům a další. Minimální a zaručená mzda,
  • diskuse.

Pořádáno ve spolupráci s UDAS Financial Service s.r.o.

Součástí vložného jsou podkladové materiály, občerstvení, oběd.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 606 617 627 nebo (+420) 725 733 638, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek