Archiv seminářů Komory

Mzdová a personální problematika 2019

Termín: 15.1.2019
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Ostrava
Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Cena: 1200 Kč (1500 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, www.dk-akord.cz

Lektoři

Zdeněk Křížek, specialista na mzdovou a personální problematiku s dlouholetou praxí

Program

Cílem školení je seznámit posluchače s legislativní úpravou personální a mzdové oblasti platnou pro rok 2019, nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. Důraz bude kladen zejména na vysvětlení změn a problémových oblastí. Posluchači obdrží podrobné tištěné podklady.

  • Změny v pracovněprávní oblasti

Minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy 2019 a její dopady do dalších právních předpisů.

  • Změny v zákoně o zaměstnanosti

Povinnosti zaměstnavatelů. Evidence o zaměstnávání cizinců. Agenturní zaměstnanci. Plnění povinného podílu.

  • Změny ve zdravotním pojištění

OSVČ a minimální výše záloh na pojistné na zdravotní pojištění, osoba bez zdanitelných příjmů, osoby za které platí pojistné stát. Princip minimálního vyměřovacího základu – dopočet pojistného do MVZ a výpočet pojistného z MVZ.

  • Změny v nemocenském pojištění

Rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění tzv. malý rozsah– 3 000 Kč, vznik účasti na nemocenském pojištění u dohody o provedení práce – rozhodná výše. Nové redukční hranice. Ochranná lhůta. Podpůrčí doba. Dlouhodobé ošetřovné a dopady do Zákoníku práce.

  • Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti

Nové redukční hranice pro průměrný výdělek. Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Karenční doba a její zrušení. Náhrada u zvláštních rozvrhů pracovní doby. Možné kontroly zaměstnavatele svých zaměstnanců. Co může zaměstnavatel kontrolovat. Možné postihy. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v této oblasti.

  • Změny v pojistném na sociální zabezpečení a důchodové agendě

Stanovení průměrné mzdy pro rok 2019 a její dopady do důchodové agendy, maximální vyměřovací základ, minimální a maximální záloha na pojistné u OSVČ, OSVČ vedlejší činnost a rozhodný příjem od kterého se musí platit povinné zálohy.

  • Změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti

Slevy na dani od roku 2019. Uplatňování nároku na daňová zvýhodnění a ověřování těchto skutečností plátcem daně. Nezdanitelné části ze základu daně - § 15 Zákona o dani ze závislé činnosti. Dokladovost při ročním zúčtování daně ze závislé činnosti.

  • Výpočet srážek ze mzdy

Změny pro rok 2019 Nové nezabavitelné částky, Zákon o insolvenci, pořadí prováděných srážek, příjmy, ze kterých se musí srážky provádět, další povinnosti plátců příjmu povinného – ohlašovací povinnost, zápočtové listy, součinnost . Názorné ukázky výpočtů, doporučené vzory.

  • Aktuální další informace vždy podle vývoje legislativy

Náhrady cestovních výdajů nové výše tuzemského stravného, vyhláška o zahraničním stravném, atd. 

  • Závěr semináře, dotazy posluchačů 

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory - ECONOMIS CZ s.r.o. (Ing. Lenka Bartušková). Přihlášku směrujte přímo na info@economis.cz

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 775 906 870 popř. zašlete svůj dotaz info@economis.cz nebo info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek