Archiv seminářů Komory

Souběžně se také koná:

Jednání Výboru KCÚ
[více informací]

Daňové a účetní problémy podnikající fyzické osoby

Termín: 6. 9. 2019
Termín — bližší informace 9:00 - 13:00 hod.
Místo konání: Praha
Budova SUDOP, Olšanská 2643/1a, Praha 3
Cena: 1790 Kč (2290 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 3,5 hodin

Spojení

Budova SUDOP, Olšanská 2643/1a, Praha 3 (učebna 516, AZ Personalistika, 5. patro). Tram - zastávka Olšanská (9, 26 - proti budově).

Lektoři

RNDr. Ivan Brychta - daňový poradce, zkušený lektor a autor řady odborných publikací

Program

- problematika spojená se zahájením podnikání (registrace nejen k daním)
- obchodní majetek („vklad“ majetku do podnikání, zásoby pořízené před zahájením podnikání),
postup při uplatnění nákladů (možnosti odpisování apod.)
- možnosti vykazovat výdaje (náklady) z pohledu daní z příjmů (vedení účetnictví, daňové
evidence, vykazování výdajů procentem z příjmů, daň stanovená paušální částkou)
- postup při podnikání v rámci společnosti bez právní osobnosti (klady a zápory), podnikání
s pomocí spolupracujících osob a v rámci rodinného podniku (postup zdanění, povinnosti)
- principy zdanění fyzické osoby (postup v případě kombinace více druhů příjmů, zejména souběh
se závislou činnosti a s nájmem nemovitých věcí)
- problematika DPH (kdy se registrovat, základní povinnosti)
- povinnosti ve vztahu k dalším daním (daň z nemovitých věcí, silniční) a pojistným zákonům
(placení záloh, podávání přehledů)
- základní povinnosti při zaměstnávání zaměstnanců z pohledu daní a pojistných odvodů
- problematika přerušení, ukončení podnikání, úmrtí fyzické osoby.

 

Absolvováním tohoto školení získáte 1 bod do motivačního programu členů - fyzických osob nebo jako Účetní kancelář KCÚ čerpejte školení zdarma v rámci Vašeho servisního balíčku

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

“Poznámka: členové SÚ při přihlášení se na stránce semináře uvedou informaci, jakého spolku SÚ jsou členem; nebude-li tato informace na přihlášce uvedena, bude jim účtována plná (nečlenská) cena.”

Upozornění pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Skočit na začátek