Archiv seminářů Komory

DPH aktuality pro neziskové organizace 2019

Termín: 11.3. 2019
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
Hybernská 1009/24, Praha 2
Cena: 1990 Kč (2590 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Sídlo KCÚ, Hybernská 24, Praha 1 (I. patro).

Lektoři

Ing. Simona Pacáková - auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně se specializací na neziskový sektor.

Program

Seminář je určen pro účetní, daňové poradce a auditory, kteří se již zabývají nebo se chtějí zabývat problematikou neziskového sektoru. Oblast DPH u neziskových organizací je zcela specifická vzhledem k tomu, že tyto organizace často vykonávají neekonomické činnost a uskutečňují osvobozená plnění. Neziskové organizace se musí zabývat poměrným a krátícím koeficientem, vyrovnáváním daně u obchodného majetku, úpravou daně u dlouhodobého majetku nebo cenou obvyklou. Tento seminář se bude věnovat specifickým oblastem neziskového sektoru a také změnami v DPH, které budou účinné v nejbližší době.

 • pojem „ekonomická činnost“
 • pojem „úplata“ a její vysvětlení na příkladech judikátů SDEU
 • pojem „dotace k ceně“ a její vysvětlení na příkladech judikátů SDEU
 • osvobozená a zdanitelná plnění
 • nárokování DPH na vstupu s poměrným a krátícím koeficientem
 • dlouhodobý majetek a jeho evidence
 • úpravy odpočtu daně u dlouhodobého majetku 
 • vyrovnání odpočtu daně u obchodního majetku 
 • změna ve způsob výpočtu daně z celkové částky včetně daně
 • změna v zaokrouhlování vystavených daňových dokladů
 • věcné břemeno jako nájem
 • jednoúčelové a víceúčelové poukazy
 • vystavování daňových dokladů a jejich doručování
 • vystavování opravných daňových dokladů
 • úprava odpočtu daně při provedení „významné opravy“ nemovité věci – nad 200.000 Kč
 • praktické příklady

Jeden bod v rámci motivačního programu. Využívejte výhod motivačního programu a programu "Účetních kanceláří".

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 725 733 638, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Upozornění pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Skočit na začátek