Archiv seminářů Komory

Digitalizace v účetnictví VII.

Termín: 11. 6. 2019
Termín — bližší informace 9:00 - 13:00 hod.
Místo konání: Praha
Just home
Cena: 150 Kč (400 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 3,5 hodin

Spojení

Just home, Šrobárova 13, Praha 3

Lektoři

Moderuje Ing. Jolana Pražáková.

Program

Další z řady workshopů "Digitalizace v účetnictví". Moderuje Ing. Jolana Pražáková.

Na každém workshopu bude prezentace některého poskytovatele řešení vč. praktické ukázky. Cílem je získat širší znalosti o současných možnostech IT řešení v účetním světě, jejich dalším vývoji a směřování a současně zprostředkovat výměnu zkušeností účetních navzájem v těch aplikacích nebo postupech, kterými již stačili projít. Účastníci sami mohou nabídnout svoje osobní zkušenosti a vize.

Hosty budou:
Trade Design s.r.o. - chytrý personální systém Sloneek - spravuje rozsáhlou personalistickou agendu až do úrovně zpracování podkladů pro mzdy. Jeho možnost flexibilního nastavení pracovních úvazků je na trhu ojedinělá a odpovídá na potřeby trhu se stále se měnícími požadavky. Díky detailně zpracovanému reportingu je velkým pomocníkem i pro samotné účetní, protože zpřehledňuje, zpřesňuje a hlídá personální agendu důležitou pro zpracování mezd. V rámci prezentace ukážeme detailněji funkcionality, jejich možnosti a propojení na ostatní systémy spravující personální data ve firmách.

REPORTING.CZ, s.r.o. - příprava automatizovaných reportů na základě výstupů z účetnictví a ostatních možných vstupů (např. timesheety ze mzdových systémů, přehledy prodejů z externích zdrojů, porovnání na plán a rozpočet). Ukázka současné možnosti výstupů účetního outsourcingu, finanční reporting nebo jeho přesah a rozšíření třeba k prodejům, skladovým transakcím atd…

HandyBot, s.r.o. - softwarová automatizace procesů - automatizace rutinních činností v programech běžných uživatelů, rutinní agendy a reporting pomocí robotů. Příklady užití robotizovaných procesů.

Platební instituce Roger a.s. - digitální propojení účetních a FinTech řešení, nová forma provozního financování pomocí zkrácení splatnosti faktur za velkými odběrateli, komunikace prostřednictvím EDI.

Skočit na začátek