Archiv seminářů Komory

Osobnostní rozvoj

Termín: 7. - 14. 9. 2019
Termín — bližší informace odjezd 6. nebo 7. 9. podle druhu dopravy
Místo konání: Korčula
Resort Port 9
Cena: 12500 Kč (13900 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 24 hodin

Spojení

Resort Port 9, Korčula (na stejnojmenném ostrově), Chorvatsko.

Lektoři

PhDr. Miloslav Hrubý - poradce a lektor v oblasti manažerského a osobnostního rozvoje, psycholog.

Program

Jednotlivé bloky:

TYPOLOGIE OSOBNOSTI

 • diagnostika vlastního typu osobnosti,
 • jak s jednotlivými typy jednat, temperament

STRES A SYNDROM VYHOŘENÍ

 • syndrom vyhoření a jeho příčiny, projevy,
 • stres a jeho dopady na naše tělo i psychiku,
 • jak stresu a syndromu vyhoření předcházet,
 • změňte situace nebo Vaše reakce na ně - práce s vlastní myslí,
 • strach a obavy a jak se jich zbavit,
 • jak dosáhnout klisu, nadhledu a koncentrace,
 • nácvik technik

PROBLÉMY, KONFLIKTY A JEJICH PŘEKONÁVÁNÍ

 • zdroje konfliktů, 
 • jak předcházet nedorozumění a konfliktům,
 • technika překonávání konfliktu,
 • sebeovládání,
 • praktický trénink

ASERTIVITA

 • podstata a přínos asertivity,
 • sebedůvěra a sebeúcta jako základní předpoklad pro asertivní jednání,
 • asertivní techniky a jejich využití v praxi,
 • asertivní pochvala, asertivní kritika,
 • další komunikační styly - pasivita, agresivita, manipulace,
 • obrana a reakce proti manipulaci,
 • praktický trénink

ZVYŠOVÁNÍ OSOBNÍ EFEKTIVITY A TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE (teambuilding)

 • osobní rozvoj a principy zvyšování osobní efektivity - vitalizace osobnosti,
 • sebemotivace a jak"nevyhořet",
 • odbourávání vnitřních a vnějších bariér bránících zvyšování osobní efektivity,
 • získání vnitřní jistoty a stability
 • tým a týmová spolupráce,
 • vyladění vzájemných očekávání,

JAK ZVYŠOVAT SVOJI EMOČNÍ INTELIGENCI

 • sjednocení vzájemné komunikace k plnění cílů,
 • využití emoční inteligence k budování vztahů s klienty,
 • poznání sebe sama a klienta - budování vztahů s klienty,
 • efektivní hospodaření s časem,
 • efektivní komunikace se spolupracovníky k dosažení plánovaných cílů

INDIVIDUÁLNÍ KOUČOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ K HARMONIZACI OSOBNOSTI

Program lze upřesnit na místě podle konkrétních požadavků.

 

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Vložné zahrnuje: přednášky, podkladové materiály, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem (moře), polopenzi, pobytovou taxu (při sedmidenním turnusu). 
Možnost prodlouženého pobytu při letecké dopravě sobota - neděle.

Doprava:
 • bus: cena cca 3 000 Kč, odjezd dne 6. září odpoledne, příjezd dne 15. září. Místa a časy odjezdu budou upřesněny,
 • letecky: cena cca 6 000 Kč, odlet z Prahy dne 7. září (všichni) ve 12:15 hod., přílet dne 14. září nebo 15. září odpoledne v 16:30 hod. - další bude upřesněno (při pozdějším přihlášení může být cena letenky vyšší),
 • individuální,
 • transfery - cena 1 100 Kč.
Možnost zajištění cestovního pojištění.
 
Kompletní informace pro účastníky Osobnostního rozvoje jsou připraveny v tomto letáku.
 
 
Storno: bezplatné  do  30  dnů  před  odjezdem (s výjimkou letenky - viz dále), ve  výši  50 %  od 29 do 10 dnů, ve výši 75 % od 9 dnů do 4 dnů, ve výši 100 % od 3 dnů. U letenek storno ve výši 10 % do šesti týdnů před odletem, ve výši 50 % do tří týdnů před odletem, ve výši 100 % později.
 
Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz. Pořádáno ve spolupráci se 101 CK ZEMEK, s.r.o.
Skočit na začátek