Archiv seminářů Komory

Elektronická komunikace se správcem daně a ostatními orgány veřejné moci

Termín: 18. 9. 2019
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
KOČKA spol s r.o., Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1
Cena: 1990 Kč (2490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Učebna společnosti KOČKA, spol. s r.o., Senovážné nám. 1463/5 (zadní budova ve dvoře, 1. patro).

Lektoři

MVDr. Milan Vodička - daňový poradce. 

Program

  • Legislativa elektronických podání a komunikace, daňový portál a daňová informační schránka, elektronický podpis.
  • Tuzemská právní úprava elektronické identifikace (portál eIdentita).
  • Datová schránka – úskalí jejich používání, praktické situace, judikáty.
  • Povinně elektronická podání podle Daňového řádu.
  • Odstraňování vad elektronických podání.
  • Elektronické doručování a úkony orgánů veřejné moci.
  • Elektronická komunikace s ČSSZ, zdravotními pojišťovnami, veřejné rejstříky.
  • Portál Justice. Praktické příklady a ukázky, atd.

 

Absolvováním tohoto školení získáte 1 bod do motivačního programu členů - fyzických osob nebo jako Účetní kancelář KCÚ čerpejte školení zdarma v rámci Vašeho servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Upozornění pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Skočit na začátek