Archiv seminářů Komory

Výkaznictví podle IFRS

Termín: 30. 9. 2019
Termín — bližší informace 9:00 - 15:30 hod.
Místo konání: Praha
AZ personalistika, Budova SUDOP Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
Cena: 2590 Kč (3090 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5,5 hodin

Spojení

AZ personalistika, Budova SUDOP Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

Lektoři

Ing. Martina Křivánková, FCCA – lektor a konzultant k problematice IFRS

Program

Seminář je určen zejména posluchačům, kteří se potřebují seznámit s principy vykazování podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Lze jej ale doporučit i těm, kteří si danou oblast osvojili před delším časem, a teprve nyní začínají s aplikací IFRS v praxi.   

Pozn.: Na seminář si vezměte kalkulačku s funkcemi.

Obsah:

 • Koncepční rámec
 • IAS 1 Předkládání účetní závěrky
 • IAS 7 Výkaz peněžních toků
 • IAS 8 Účetní pravidla, změny účetních odhadů a chyby
 • IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví
 • IAS 21 Dopady změn měnových kurzů
 • IAS 10 Události po rozvahovém dni
 • IFRS 8 Segmenty činnosti
 • IAS 33 Zisk na akcii
 • IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran
 • IFRS 13 Oceňování reálné hodnoty

 

Absolvováním tohoto školení získáte 1 bod do motivačního programu členů - fyzických osob nebo jako Účetní kancelář KCÚ čerpejte školení zdarma v rámci Vašeho servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Upozornění pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Skočit na začátek