Archiv seminářů Komory

IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky

Termín: 11. 11. 2019
Termín — bližší informace 9:00 - 15.30 hod.
Místo konání: Praha
KOČKA spol. s r.o., Senovážné náměstí 5, 110 00 Praha 1
Cena: 2590 Kč (3090 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5,5 hodin

Spojení

KOČKA spol s r.o.

Senovážné nám. 5
110 00 Praha 1

Lektoři

Ing. Martina Křivánková, FCCA – lektor a konzultant k problematice IFRS

Program

Standard, který je povinný pro účetní jednotky vykazující podle IFRS od řádných účetních období začínajících 1. ledna 2018 či později, zavedl do praxe povinné použití pěti-krokového modelu při vykazování výnosů a nahradil IAS 11 Smlouvy o zhotovení, IAS 18 Výnosy a s nimi související interpretace.

V průběhu semináře se pomocí ilustrativních příkladů seznámíte s výše uvedeným postupem, budete upozorněni na odlišnosti, které IFRS 15 obsahuje v porovnání s IAS 11 a IAS 18, a na praktických příkladech projdete aplikaci výše zmíněných pěti kroků pro vykazování výnosů podle IFRS.

Pozn.: Na seminář si vezměte kalkulačku s funkcemi.

 

Absolvováním tohoto školení získáte 1 bod do motivačního programu členů - fyzických osob nebo jako Účetní kancelář KCÚ čerpejte školení zdarma v rámci Vašeho servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Slevy pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Skočit na začátek