Archiv seminářů Komory

Nájmy nemovitých věcí a jejich možná úskalí

Termín: 12. 11. 2019
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
Šrobárova 13, Praha (Just-Home)
Cena: 1990 Kč (2490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Šrobárova 13, Praha (Just-Home)

Lektoři

Ing. Petr Kout, CSc. - účetní a daňový poradce, člen komory daňových poradců ČR, učitel na VŠE Znojmo.

Program

Seminář je určen zejména účetním, majitelům a zaměstnancům realitních kanceláří, správcům a vlastníkům nemovitých věcí, účetním a daňovým poradcům, kteří se chtějí/potřebují orientovat ve vymezené problematice.

  • Nemovité věci podle občanského zákoníku
  • Co může být předmětem nájmu
  • Nájem a pacht
  • Nájem nemovitých věcí v účetnictví (náklady, výnosy, ocenění, technické zhodnocení)
  • Daně z příjmů – ocenění, opravy, udržování a technické zhodnocení, odpisování, vč. odpisování technického zhodnocení, majetkové daně jako daňový náklad, prodej nemovitých věcí po skončení nájmu
  • Nájem a DPH – zdanitelné a osvobozené plnění, základ daně a sazby daně, zdaňování služeb spojených s nájmem
  • Nejčastější chyby

 

Absolvováním tohoto školení získáte 1 bod do motivačního programu členů - fyzických osob nebo jako Účetní kancelář KCÚ čerpejte školení zdarma v rámci Vašeho servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Slevy pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Skočit na začátek