Archiv seminářů Komory

Leasing v rozsahu IFRS 16

Termín: 5. 11. 2019
Termín — bližší informace 9:00 - 15:00 hod.
Místo konání: Praha
KOČKA spol. s r.o., Senovážné náměstí 5, 110 00 Praha 1
Cena: 2390 Kč (2890 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

KOČKA spol s r.o.

Senovážné nám. 5
110 00 Praha 1

Lektoři

Ing. Libor Vašek, Ph.D. - odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE, členem a předsedou KCÚ, recenzentem zkoušky z IFRS. 

Program

Od počátku roku 2019 jsou v účinnosti nová pravidla a požadavky upravující zachycení leasingu v účetních závěrkách sestavených dle IFRS, přičemž představují zásadní změny pro účetní jednotky - nájemce. Podstata nově tkví v rozlišování nájemních a servisních smluv a leasing může být skryt i tam, kde byste ho vůbec nečekali. Máte již jasno v tom, co čeká Vaší účetní jednotku, jak se změní účetní výkaznictví, kterých smluv se nová úprava týká a jak přistupovat k ocenění aktiv a závazků vyplývajících z leasingových smluv. A to nejen k počátku roku 2019 při přechodu na IFRS 16, ale také ke konci roku 2019 a následně aneb, co vše s sebou přináší modifikace leasingu a kdy k ní dochází.    

 

Absolvováním tohoto školení získáte 1 bod do motivačního programu členů - fyzických osob nebo jako Účetní kancelář KCÚ čerpejte školení zdarma v rámci Vašeho servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Slevy pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Skočit na začátek