Archiv seminářů Komory

Obchodní smlouvy a vymáhání pohledávek

Termín: 6. 11. 2019
Termín — bližší informace 9:00 -16:00 hod.
Místo konání: Praha
KOČKA spol. s r.o., Senovážné náměstí 5, 110 00 Praha 1
Cena: 2790 Kč (3290 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

KOČKA spol s r.o.

Senovážné nám. 5
110 00 Praha 1

Lektoři

Mgr. Tomáš Hrdina - advokát specializující se na oblast obchodních korporací a právní odpovědnosti se zaměřením ve vztahu k obchodním společnostem, likvidací obchodních spol. a oblast cenných papírů.

Program

  • Pojem smlouvy, forma smlouvy, podstatné náležitosti smlouvy
  • Vznik smlouvy, plnění povinností ze smlouvy, porušování povinností podle smlouvy
  • Zajištění splnění smluvních závazků (ručení, zástava, další)
  • Podklady potřebné pro vymáhání plnění (pohledávek) ze smluv
  • Promlčení
  • Obsah peněžité pohledávky – jistina, příslušenství, vedle stojící pohledávky (smluvní pokuta)
  • Rozbor vymahatelnosti pohledávky po stránce právní a rozbor vymahatelnosti pohledávky po stránce faktické Postup při vymáhání pohledávek soudní cestou
  • Alternativní vymáhání pohledávek (rozhodčí řízení, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti)
  • Mimosoudní jednání (praktická doporučení).

 

Absolvováním tohoto školení získáte 1 bod do motivačního programu členů - fyzických osob nebo jako Účetní kancelář KCÚ čerpejte školení zdarma v rámci Vašeho servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Slevy pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Skočit na začátek