Archiv seminářů Komory

Účetní závěrka podle českých účetních pravidel – vybrané oblasti 4

Termín: 28. 11. 2019
Termín — bližší informace 9:00 - 15.30 hod.
Místo konání: Praha
Hybernská 1009/24, Praha 1
Cena: 2590 Kč (3090 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5,5 hodin

Spojení

Hybernská 24, Praha 1, sídlo KCÚ - 1.patro

ZRUŠENO - pro skupinovou rezervaci nás kontaktujte na info@komora-ucetnich.cz

Lektoři

Ing. Michal Šindelář, Ph.D. – auditor, certifikovaný účetní, odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha

Program

Seminář je vhodný pro posluchače, kteří chtějí být včas připraveni na účetní závěrku, kterou budou sestavovat nebo na jejím sestavení budou participovat. V průběhu každého výukového dne bude prostor pro příp. dotazy posluchačů.

Školení lze objednat i jako celek všech čtyř dnů za zvýhodněnou cenu pro členy 9 300Kč / nečlen 9 800Kč.

1. den – oceňování, opravné položky, rezervy / 20.11. 2019

 •  oceňování majetku a závazků v průběhu účetního období a oceňování k rozvahovému dni
 •  tvorba opravných položek (účetní x daňové)
 •  tvorba rezerv (účetní x daňové)

2. den – odložená daň / 21.11. 2019

 •  kdy vzniká
 •  princip výpočtu
 •  dopad do účetní závěrky

3. den – výkazy / 27.11.2019

 •  povinnost sestavení výkazů pro konkrétní účetní jednotky
 •  povinnost zveřejnění jednotlivých výkazů v kontextu kategorizace účetních jednotek
 •  povinnost ověření účetní závěrky auditorem
 •  sestavení výkazů formou souvislého příkladu

4. den – cash flow / 28.11. 2019

 •  postavení CF v účetní závěrce, jeho význam, vypovídací schopnost tohoto výkazu
 •  vymezení základních pojmů – tokové a stavové veličiny, peněžní ekvivalenty….
 •  metody sestavení v souladu s českými účetními standardy
 •  ilustrace sestavení CF nepřímou metodou v kontextu ČÚS č. 23

 

Absolvováním tohoto školení získáte 1 bod do motivačního programu členů - fyzických osob nebo jako Účetní kancelář KCÚ čerpejte školení zdarma v rámci Vašeho servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Slevy pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Skočit na začátek