Archiv seminářů Komory

Mzdové účetnictví a eNeschopenky (novinky od 1. 1. 2020)

Termín: 9. - 10. 1. 2020
Termín — bližší informace začátek ve čtvrtek obědem ve 13h
Místo konání: Olomouc, Dolany Véska
Hotel S-PORT, Véska 91 783 16, Dolany Véska
Cena: 4390 Kč (4990 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 9 hodin

Spojení

Hotel S-PORT, Véska 91 783 16, Dolany Véska

v ceně ubytování volný vstup do bazénové haly s whirlpool

Lektoři

PhDr. Dagmar Kučerová, certfikovaná účetní, členka KCÚ, specialistka na mzdové účetnctví

Ing. Michal Ztratilředitel Okresní správy sociálního zabezpečení v Ostravě

Program

Čtvrtek 9 . 1. 2020

Ing. Michal Ztratil
eNeschopenka a nemocenské, důchodové pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2020

Nemocenské pojištění

 • chystané změny od 1.1.2020
 • účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění, zaměstnání malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce – zkušenosti s dosavadním prováděním agendy se zaměřením na rozhodovací praxi správního orgánu a soudů
 • změna redukčních hranic v NP, vliv minimální mzdy
 • zkušenosti s dávkami nemocenského pojištění v roce 2019 – zrušení karenční doby 
 • eNeschopenka 
  • rozhodování ve věci dočasné pracovní neschopnosti – vznik, průběh a ukončení
  • povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopných pojištěnců 
  • povinnosti a oprávnění zaměstnavatelů, vč. informace o aktuálním tiskopisu Příloha k žádosti o dávku
  • povinnosti ošetřujících lékařů
  • nová služba pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ, nastavení automatických notifikací zaměstnavateli
  • další otázky ve vztahu k zavedení eNeschopenky   
 • práva a povinnosti zaměstnavatele ve spojitosti s neplněním úkolů zaměstnavatele 
 • další změny od roku 2020 dle schvalování legislativy

Důchodové pojištění

 • změny od roku 2020 dle schvalování legislativy – zvyšování důchodů – změna základní výměry, chystaná valorizace, důchodový věk a další změny) 
 • praktické případy k důchodové problematice

Pojistné na sociální zabezpečení 

 • okruh poplatníků, vyměřovací základy, výše sazby a změna splatnosti pojistného u OSVČ- zkušenosti z praxe, 
 • nová výše maximálního vyměřovacího základu,
 • pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ, předkládání přehledu OSVČ za rok 2019
 • další změny od roku 2020 dle schvalování legislativy

 

Pátek 10 . 1. 2020

PhDr. Dagmar Kučerová
Novinky roku 2020 ve mzdové účtárně

Cílem semináře je seznámit účastníky s parametrickými změnami ve mzdové účtárně a v pracovněprávní oblasti pro rok 2020.

Program semináře:

 • Minimální a zaručená mzda
 • Redukční hranice a náhrada mzdy
 • Zálohy na sociální pojištění pro OSVČ, maximální vyměřovací základ pro zaměstnance, příjem zakládající účast na pojištění, dobrovolná účast na nemocenském pojištění a další.
 • Zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ , minimální vyměřovací základ pro zaměstnance, zdravotní pojištění placené státem, OBZP atd.
 • Exekuční a insolvenční srážky – nezabavitelná částka, připomenutí nejdůležitějších změn od roku 2019 v nařízení vlády o nezabavitelných částkách a v insolvencích zaměstnanců.
 • Cestovní náhrady – zahraniční cestovní náhrady, aktuální sazby stravného u tuzemských cestovních náhrad, základní náhrada a průměrná cena pohonných hmot.  
 • Náhradní plnění zaměstnáváním osob se zdravotním postižením 
 • Novela vyhlášky FKSP a další.

Praktické informace k eNeschopenkám a novinkám v zákoně o nemocenském pojištění pro rok 2020 z pohledu zaměstnavatele. Připomenutí změn zákona o daních z příjmů (daňový balíček) a možné změny pro další období. Připravované legislativní změny a právní výklady aktuální k datu konání semináře.

 

 

Zahájení dne  9. ledna od 13 hod. obědem (prezence od 13:30 hod.), ukončení dne 10. ledna kolem 17 hod.

Vložné zahrnuje podkladové materiály, ubytování v dvoulůžkovém pokoji, stravování v rozsahu plné penze, občerstvení (coffeebreak), parkovné, doprovodný program a vstup do bazénové haly s whirlpool. Tato cena je fixní vyjma změn při ubytování.
 
Z vložného je možné zohlednit pouze:
 • Ubytování na dvoulůžkovém pokoji při obsazenosti jednou osobou (za příplatek)
 • Nevyužití ubytování (snížení ceny)

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Seminář je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek