Archiv seminářů Komory

Náklady a výnosy v roce 2020 – účetní a daňový pohled

Termín: 3. 3. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 15.30 hod.
Místo konání: Praha
Šrobárova 13, Praha 3 (Just-Home)
Cena: 2600 Kč (3100 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5,5 hodin

Spojení

Just-Home, Meeting Space, Šrobárova 13, Praha 3 - Vinohrady

Lektoři

Ing. Petr Kout, CSc., daňový poradce

Tomáš Líbal, účetní a ekonomický poradce

Program

Během semináře budou rozebrány blíže následující oblasti:
  • časové rozlišení nákladů a výnosů,  
  • účtování na jednotlivé syntetické účty,  
  • nejčastější chyby (účtování daní, technického zhodnocení, škod, sankcí apod.),   
  • rozdíly mezi účetním a zdaňovacím obdobím,   
  • náklady, které se neuznávají za daňové,  
  • daňové výdaje, které nejsou účetním nákladem,   
  • výnosy, které se nezdaňují,   
  • postup při analýze jednotlivých nákladových a výnosových účtů z pohledu daně z příjmů a účetnictví, 
  • nejčastější daňové chyby v posuzování nákladů a výnosů,   
  • změny platné pro rok 2020.

 

Seminář je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek