Archiv seminářů Komory

Jak se připravit na daňovou kontrolu (vybrané kapitoly z daňového řádu pro účetní)

Termín: 11. 3. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
KOČKA spol s r.o., Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1
Cena: 2100 Kč (2600 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

KOČKA spol s r.o., Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1

Lektoři

RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, člen metodické rady SÚ ČR pro neziskové organizace, ředitel společnosti ADAR – Agentura daňových rad s.r.o.

Program

Po dohodě s lektorem bylo školení zrušeno. Děkujeme za pochopení.

Seminář zabývající se základy daňového řádu hlavně s ohledem na potřeby účetních v komunikaci se správcem daně, včetně průběhu kontrol.

Určeno podnikatelům, účetním a všem těm, u kterých přichází v úvahu kontrola správce daně.

Z praktických zkušeností vyplývá, že nestačí mít vše v pořádku, ale důležitější je být na kontrolu připraven a umět správce daně přesvědčit, že je vše v pořádku. Seminář založený na základě výsledků řady kontrol, odvolání a soudních sporů, hlavně rozhodnutí nejvyššího správního soudu aplikovaných do nových legislativních podmínek.

Obsah

- vyměření a doměření daně

- dodatečné přiznání, kdy je možné a kdy nutné podávat

- výzva k odstranění pochybností

- počítání lhůt dle daňového řádu

- kdy a jak může a nemůže správce daně zahájit kontrolu

- obvyklý průběh kontroly, práva a povinnosti kontrolovaného subjektu a práva a povinnosti finančního úřadu

- jakým způsobem postupovat v průběhu kontroly 

- práva daňového subjektu a povinnosti správce daně během kontroly

- následné možnosti poplatníka - odvolání, stížnost, žaloba

- co je to vyměření daně na základě pomůcek - kdy může nastat a co s tím?

- sankce, které následkem kontroly hrozí - zvýšení daně, pokuty, penále a úroky v roce 2020.

 

Seminář je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek