Archiv seminářů Komory

Webinář: Elektronický svět daňařů a účetních aneb Daňařina a účetnictví bez papíru

Termín: 13. 5. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 13:00 hod.
Místo konání:
Internetové připojení - webinář
Cena: 605 Kč (990 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 3,5 hodin

Spojení

Webinář určený pro členy Komory prostřednictvím jednoduché platformy MS Teams, účastníci obdrží prolink.

Lektoři

MVDr. Milan Vodičkadaňový poradce,vedoucí Sekce pro informační technologie KDP ČR

Program

Cíl semináře: seznámit posluchače s hlavními trendy vývoje digitalizace státní správy (eGovernment) a s novinkami v oblasti elektronizace daní a účetnictví. Zabývá se otázkami, jak lze elektronicky komunikovat se správcem daně a dalšími orgány veřejné moci, ale i v soukromoprávním styku.  Náplní jsou dále požadavky na elektronické písemnosti a doklady (účetní, daňové), jejich vystavování, zpracování a ukládání, zmíněny budou aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností, ale také rizika vyplývající z používání informačních technologií. 

Cílová skupina: účetní, ekonomové, auditoři, daňoví poradci a asistenti

Témata:

 •     Konec éry papíru a nástup IT – je to realita?
 •     Na čem se pracuje a co se chystá v tzv. eGovernment
 •     Digitální legislativa a daně – situace a výhled do budoucna
 •     Aktuální změny a novinky v komunikaci, identifikaci a legislativě
 •     Máte novou eObčanku? Víte jak a na co lze použít?
 •     Digitální eIdentita a nový Portál občana – ukázky využití v praxi
 •     Písemnosti v elektronické podobě – pohled účetní a daňový
 •     Elektronické ověřování údajů – rejstříky, portály, co lze zjistit přes Internet
 •     Nespolehlivý plátce, riziko ručení, internetové registry DPH a VAT
 •     Elektronická daňová tvrzení – DPH, daň z příjmu, daňový řád
 •     Ukládání – zajištění neměnnosti a průkaznosti e_písemností, praktické nástroje
 •     Jak používat email, datovou schránku, portály
 •     Evropský rozměr – jak je to v EU?
 •     Co je to cloud a jak lze využít (včetně otázek ochrany osobních údajů – GDPR)
 •     Rizika a hrozby v oblasti IT a jak se jim vyhýbat

 

Webinář určený pro členy Komory je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek