Archiv seminářů Komory

Aktuálně DPH a daň z příjmů

Termín: 9. - 10. 1. 2020
Termín — bližší informace 9.00 – 15.00
Místo konání: Tachov
Sportovní hala, Pobřežní 1656, Tachov
Cena: 3146 Kč (3388 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 10 hodin

Spojení

Sportovní hala, Pobřežní 1656, Tachov

Lze se přihlásit jen na jeden nebo na oba dva dny školení. 

V případě přihlášky na 1 den je členská cena 1 694 Kč (nečlenská cena 1 815 Kč).

Lektoři

Ing. Jiří Klíma - daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR

Program

9. 1. – DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

10. 1. – DAŇ Z PŘÍJMU

Tentokráte jsme zařadili DPH první den, protože dochází k podstatným změnám především v souvislosti s EU. Pokud by se nestihlo první den probrat, dokončili bychom druhý den.

 

Pořádáno ve spolupráci s UDAS Financial Service s.r.o.

Platební a storno podmínky pořadatele:

V ceně je zahrnuto malé občerstvení o přestávce a oběd. Cenu je nutno uhradit bankovním převodem do 7. 1. 2020 na účet č. 173598848/0300, v mimořádných případech v hotovosti před zahájením semináře.

Při neúčasti přihlášeného účastníka poplatek vrátíme na základě zrušení  přihlášky do 2 dnů před konáním semináře.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 606 617 627 (kontakt na pořadatele) nebo (+420) 777 800 675 (kontakt na KCÚ), popř. svůj dotaz zašlete na: herlikova@udas.cz nebo info@komora-ucetnich.cz

Skočit na začátek