Archiv seminářů Komory

XX. Snídaně s Komorou "Účetní závěrky elektronicky povinně od 2020"

Termín: 28. 2. 2020
Termín — bližší informace 8:30 - 10:00
Místo konání: Praha
SmetanaQ Cafe, Smetanovo nábřeží 334/4, Praha 1
Cena: 300 Kč (500 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 1,5 hodin

Spojení

SmetanaQ CaféSmetanovo nábřeží 334/4, 110 00 Praha 1

Lektoři

Ing. Oto Křivanec, doktorand na katedře finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze, jednatel společnosti Fidas, s.r.o.

Program

ESEF neboli European Single Electronic Format je elektronický formát výkaznictví, v němž jsou povinni emitenti cenných papírů sestavit své účetní závěrky, výroční zprávy poprvé za období od 1. 1. 2020. 

XBRL je mezinárodně rozšíření formát (jazyk) výkaznictví řady společností, přičemž existují národní jurisdikce XBRL. 

První snídaně roku 2020 se bude věnovat elektronickému výkaznictví, představí jazyk XBRL, jeho principy a možnosti jeho využití. Dále budou zmíněny povinnosti spojené s nařízením ESEF a zejména, odkdy nařízení platí a kterých českých subjektů se týká. Bezesporu bude nastíněn i směr, jakým lze očekávat budoucí vývoj.

Snídaně je zahrnuta do předplaceného servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek