Archiv seminářů Komory

Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah

Termín: 19. 11. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00 hod.
Místo konání: Praha
Šrobárova 13, Praha 3 (Just-Home)
Cena: 2300 Kč (2800 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Just-Home, Meeting Space, Šrobárova 13, Praha 3 - Vinohrady

Lektoři

Ing. Lenka Dvořáková, daňový poradce, člen Komory certifikovaných účetních (KCÚ), člen Sekce účetnictví KDP ČR, Sekce daně z příjmu právnických osob KDP ČR, člen Sekce pro profesní otázky.

Program

PŘÍNOS:

Stává se vám, že ačkoli dobře účtujete, špatně se orientujete ve výkazech, které vytisknete?   Nevíte, co které číslo znamená a o čem vypovídá? Nač se trápit, když s vámi jednotlivé výkazy projdeme, obsah vysvětlíme a vy budete odcházet jako skutečný profesionál!  

Na semináři se naučíte, jak se snadno zorientovat v ne vždy srozumitelných výkazech a jak číst v sestavené účetní závěrce. Osvětlíme vám princip struktury rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash flow. Jakmile pochopíte smysl výkazů, zjistíte, že číst v nich je velmi zajímavé a vaše práce dostane nový náboj.

PROGRAM

• úvod do problematiky, proč je tak důležité umět číst ve výkazech,   

• struktura a výklad k rozvaze,   

• struktura a výklad k výkazu zisku a ztráty,   

• výklad ke smyslu a požadavku na přílohu k účetní závěrce,   

• struktura a výklad k výkazu cash flow,   

• výklad k dalším možným výkazům,   

• praktické dotazy účastníků,   

• bonus ve formě výkazů v anglické terminologii.

 

Seminář je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek