Archiv seminářů Komory

Zvládání zátěžových situací a zátěžová komunikace

Termín: 28. 1. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
Šrobárova 13, Praha 3 (Just-Home)
Cena: 2100 Kč (2600 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Just-Home, Meeting Space, Šrobárova 13, Praha 3 - Vinohrady

Lektoři

PhDr. Miloslav Hrubý, poradce a lektor v oblasti manažerského a osobnostního rozvoje, psycholog.

Program

Cíl semináře:

 • Audit osobnostních předpokladů pro zvládání zátěžových situací
 • Seznámení se s možnými strategiemi řešení zátěžové komunikace. 
 • Dokázat volit a dobře připravit vyjednávací taktiku.
 • Rozpoznat nátlakové techniky a dokázat se jim bránit.
 • Umět využívat asertivní komunikaci při vyjednávání. 

Obsahové zaměření:

Téma 1. Psychologie jednání v zátěžové situaci

 • Rozvoj osobního obchodního potenciálu, postoje a motivace
 • Jak zvýšit svojí vlastní autoritu ve vyjednávacím procesu
 • Diplomacie a taktika v jednání s účastníkem řízení
 • Kladení otázek, aktivní naslouchání, metoda SPIN a AIDA
 • Jednání s obtížnými typy účastníků řízení

Téma 2. Vyjednávání

 • Speciální postupy a strategie v procesu vyjednávání
 • Jednotlivé fáze ve vyjednávání
 • Situační přístup s využitím znalosti o typech osobností
 • Asertivní prvky přesvědčování
 • Překonávání námitek a zvládání manipulace
 • Zásady účinné argumentace a přesvědčování
 • Váha, struktura a účinnost argumentů 

Téma 3 Trénink:

 • Navazování kontaktu a asertivita

 

Seminář je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek