Archiv seminářů Komory

PŘESUN na podzim: Konsolidovaná účetní závěrka dle CZ předpisů - Ostrava

Termín: 8. - 9. 6. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 15:00 hod.
Místo konání: Ostrava
Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Cena: 3800 Kč (4300 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 11 hodin

Spojení

Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh

AKCE SE PŘESOUVÁ NA PODZIM. O NOVÉM TERMÍNU BUDETE VČAS INFORMOVÁNI.

Lektoři

Ing. Libor Vašek, Ph.D. - účetní expert, lektor a konzultant v oblasti konsolidací a IFRS, odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE 

Program

Cíl školení: seznámíte se s konsolidací podle českých účetních předpisů. S pomocí ilustrativních příkladů si procvičíte a ujasníte:

  • výpočet konsolidačního rozdílu,
  • vliv přecenění na konsolidaci,
  • metody konsolidace,
  • vylučování vzájemných vztahů,
  • specifika při sestavování konsolidovaného přehledu o peněžních tocích nebo konsolidovaného přehledu o změnách vlastního kapitálu.

Seminář přiblíží postupy při akvizici i prodeji dceřiného podniku, stejně tak se dotkne konsolidace zahraničních podniků nebo změn podílů při zachování ovládání. Stranou nezůstane ani dopad na odloženou daň.

Seminář je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat nebo analyzovat konsolidované účetní výkazy podle českých účetních předpisů. Seminář vychází od koncepce konsolidace, vyjasnění legislativní úpravy až po ilustrativní propočty s použitím metody plné konsolidace, ekvivalenční metody a metody poměrné konsolidace.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek