Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO: Řízení úspěšných obchodních vztahů

Termín: 29. 9. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
Šrobárova 13, Praha 3 (Just-Home)
Cena: 2100 Kč (2600 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Just-Home, Meeting Space, Šrobárova 13, Praha 3 - Vinohrady

Lektoři

PhDr. Miloslav Hrubý, poradce a lektor v oblasti manažerského a osobnostního rozvoje, psycholog.

Program

Seminář poskytne účastníkům průpravu v oblasti budování, udržování a rozvíjení vztahů s klienty – jeho cílem je:

 • rozvoj prodejních a komunikačních dovedností
 • zlepšení navazování obchodních vztahů
 • osvojení marketingového přístupu v oblasti obchodní komunikace 
 • sebepoznání a rozvoj osobnosti
 • získání nové inspirace do profesního a osobního života
 • zvýšení potenciálu k získávání dalších obchodních příležitostí

Obsah:

 • Osobnost klienta a přizpůsobování se životnímu stylu klienta
 • Jednání s klienty a psychologie klienta
 • Péče o klienty podle jednotlivých segmentů trhu
 • Naslouchání a kreativita v oblasti vztahové inteligence
 • Způsob prezentace klientům podle jejich životního stylu  a zjištěných potřeb
 • Organizace akviziční činnosti a práce s informacemi
 • Pořádání společenských akcí pro klienty a způsoby vystupování dle jednotlivých typů klientů 
 • Plánování dlouhodobého úspěšného vztahu s klienty

 

Seminář je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek