Archiv seminářů Komory

DPH 2020 - změny a další aktuální problematika

Termín: 9. 1. 2020
Termín — bližší informace 9:00 – 14:00h
Místo konání: Ostrava
Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Cena: 1198 Kč (1198 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh

Cena 1 440 vč. DPH zahrnuje oproti základní ceně i oběd po skončení školení.

Lektoři

Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně, autorka odborných publikací

Program

Cíl školení: seznámit posluchače s aktuálními problémy uplatňování DPH s důrazem na změny v oblasti DPH pro rok 2020 ve vazbě na novelu zákona o evidenci tržeb a na implementaci směrnice, kterou se zavádí prozatímní opatření pro obchod mezi členskými státy (tzv. quick fixes). Pozornost bude dále věnována sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2019 a problémovým oblastem. 

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, aktuální informace GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP pro rok 2019.

 • Změny v roce 2020 - konsignační sklady, řetězové obchody, podmínky pro osvobození, prokazování přepravy zboží do jiného členského státu.

 • Sazby daně – změny v oblasti sazeb daně v roce 2019 a 2020, přesuny z první snížené sazby daně (15 %) do druhé snížené sazby daně (10 %).

 • Finanční leasing – změny v oblasti finančního leasingu v roce 2020 ve vazbě na judikaturu SDEU.

 • Pravidla pro nakládání s poukazy – jednoúčelové a víceúčelové poukazy a jejich aplikace v praxi, stravenky jako poukaz.

 • Daňové doklady a související problematika – povinnost doručit daňový doklad, souhrnný daňový doklad a jeho využití v praxi, nový způsob výpočtu DPH, zaokrouhlení daně, přepočet cizí měny při vyúčtování zálohy.

 • Nedobytné pohledávky - specifická pravidla v případě reorganizace, přerušení lhůty pro opravu, rozšíření možnosti oprav u nedobytných pohledávek, uvádění oprav v DAP k DPH.

 • Nárok na odpočet daně – lhůty, výše nároku, korekce odpočtu u významných oprav a při změně režimu.

 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – praktická aplikace režimu přenesení daňové povinnosti, upozornění na časté chyby, změny v roce 2020.

 • Dodání a nájem nemovitých věcí – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, časté chyby a možnosti jejich řešení, upozornění na omezení volby zdanění nájmu a dopady tohoto omezení.

 • Sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2019 -vypořádání nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně, inventarizační rozdíly, kontrola obratu na zdaňovací období roku 2019, změna zdaňovacího období v roce 2020.

 • Odpovědi na dotazy posluchačů.

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory:
ECONOMIS CZ s.r.o. (Ing. Lenka Bartušková). Přihlášku směrujte přímo zde

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 775 906 870, popř. zašlete svůj dotaz na info@economis.cz nebo info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek