Archiv seminářů Komory

Účetní závěrka ve vazbě na přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019

Termín: 16. 1. 2020
Termín — bližší informace 9:00 – 14:00h
Místo konání: Ostrava
Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Cena: 1198 Kč (1198 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh

Cena 1 440 vč. DPH zahrnuje oproti základní ceně i oběd po skončení školení.

Lektoři

Ing. Dagmar Procházková, auditorka a Ing. Christian Žmolík, daňový poradce

Program

Cíl školení: zaměřeno na účetnictví závěrku podnikatelských subjektů účtujících v podvojném účetnictví a sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob. Cílem školení je podat komplexní výklad k dané problematice včetně vzájemných vazeb. Pozornost bude rovněž věnován změnám legislativy (dle aktuálního vývoje). 

 • Aktuální vývoj v oblasti daně z příjmů - přehled novel

 • Aktuální vývoj v oblasti účetnictví podnikatelů
  • Připomenutí povinností vyplývajících z evidence skutečných majitelů a další aktuální informace (dle legislativního vývoje)
  • Nové interpretace NÚR
   • I-39 Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku
   • I-38 Zachycení prodeje podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní závěrce
   • připravované interpretace

 • Účetnictví podnikatelů – kategorie účetní jednotky

 • Zdaňovací období

 • Úprava výsledku hospodaření na základ daně

 • Výpočet daně

 • Lhůty pro podání daňového přiznání

 • Obsah řádků daňového přiznání

 • Povinné a nepovinné části účetní závěrky

 • Povinnost zveřejnění účetní závěrky

 • Povinnost sestavení výroční zprávy

 • Diskuze

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory:
ECONOMIS CZ s.r.o. (Ing. Lenka Bartušková). Přihlášku směrujte přímo zde

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 775 906 870, popř. zašlete svůj dotaz na info@economis.cz nebo info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek