Archiv seminářů Komory

DPH 2020 - změny a další aktuální problematika

Termín: 21. 1. 2020
Termín — bližší informace 9:00 – 14:00h
Místo konání: Ostrava
Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Cena: 1198 Kč (1198 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh

Cena 1 440 vč. DPH zahrnuje oproti základní ceně i oběd po skončení školení.

Lektoři

Danuše Smetanová, Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Program

Cíl školení: seznámit posluchače s uplatňováním DPH od 1.1.2020. Dle aktuálního vývoje legislativy budou posluchači upozorněni na schválené nebo navrhované změny pro rok 2020.  Posluchačům budou rovněž stručně připomenuty změny, které nabyly účinnosti v roce 2019. Pozornost bude dále věnována oblastem, na které je dobré pamatovat při sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2019 a problémovým oblastem. Dostatečný prostor bude věnován odpovědím na dotazy posluchačů.

 • Aktuální informace
  • vývoj legislativy
  • užitečné informace GFŘ
 • Stručné připomenutí změn roku 2019 a zkušenosti z praxe 
 • Změny pro rok 2020
  • změny v oblasti sazeb
  • konsignační sklady
  • řetězové obchody
  • prokazování přepravy zboží do jiného členského státu a další aktuální změny
 • Na co pamatovat při sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2019
  • specifické operace prováděné ke konci roku a jejich dopad do daňového přiznání k DPH
  • majetek – nárok na odpočet v poměrné výši, úprava odpočtu
  • inventarizační rozdíly
  • krátící koeficient atd.
 • Další aktuální problémy a oblasti, ve kterých se často chybuje 
 • Odpovědi na dotazy posluchačů

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory:
ECONOMIS CZ s.r.o. (Ing. Lenka Bartušková). Přihlášku směrujte přímo zde

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 775 906 870, popř. zašlete svůj dotaz na info@economis.cz nebo info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek