Archiv seminářů Komory

Daňové a účetní problémy podnikající fyzické osoby (Otevřený dotační seminář)

Termín: 30. 10. 2020
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: Průhonice
Hotel Floret, Květnové nám. 391, Průhonice
Cena: 1790 Kč (1790 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

Hotel Floret, Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

RNDr. Ivan Brychta, daňový poradce, zkušený lektor a autor řady odborných publikací

 

Program

Cílem semináře je ucelený rozbor problematiky daní z příjmů fyzických osob. Součástí výkladu bude rovněž ilustrace probírané problematiky na příkladech vč. upozornění na daňové a účetní problémy podnikající fyzické osoby.

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Mgr. Magda Šimonková

Tel.: +420 739 099 989, e-mail  magda.simonkova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek