Archiv seminářů Komory

Účetní závěrka podnikatelů 2020

Termín: 17. 12. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
Bude upřesněno
Cena: 2100 Kč (2600 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Bude upřesněno

Lektoři

Ing. Alice Šrámková, účetní expert, daňová poradkyně, zástupce KCÚ v Národní účetní radě

Program

- Závěrkové operace

- Inventarizační rozdíl

- Časové rozlišení

- Dohadné účty 

- Kurzové rozdíly

- Rezervy

- Daň z příjmů (splatná, odložená)

- Sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu

- Přílohy k účetní závěrce

- Problémové oblasti

 

Seminář je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek