Archiv seminářů Komory

Cizí měna a kursové rozdíly komplexně - z pohledu účetnictví, daně z příjmů i DPH (ZRUŠENO)

Termín: 18. 9. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 15:00 hod.
Místo konání: Ostrava
Best Western Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava
Cena: 1500 Kč (1500 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Konání kurzu bylo dne 13/9/2020 ZRUŠENO z důvodu opatření COVID-19.

Best Western Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava

Lektoři

Tomáš Líbal, účetní a ekonomický poradce, autor odborných publikací

Program

Cíl školení: předat posluchačům komplexní informace k problematice cizí měny ve vztahu k účetnictví, daním z příjmů, cestovním náhradám a DPH. Dozvíte se, k jakému okamžiku musíte provést přepočet na českou měnu, jaké kursy v jaký okamžik použít pro přepočet peněžních i nepeněžních položek, kdy vzniká kursový rozdíl, kde se často chybuje…, a obdržíte odpovědi na složitější otázky s tématem související. Výklad bude doprovázen praktickými příklady. Řešené příklady v účetnictví budou zpracovány podle pravidel podnikatelských subjektů. 

 • kurs pro přepočet cizí měny – v účetnictví (pevné, denní), u DPH (tuzemsko, EU, třetí země),

 • faktury vystavené v CZK a zároveň v cizí měně,

 • kursy pro opravný daňový doklad u DPH,

 • kursové rozdíly při úhradě dluhů a inkasu pohledávky,

 • záloha v cizí měně a její vyúčtování – kursové rozdíly,

 • zápočet pohledávek v cizí měně,

 • odpis pohledávek v cizí měně,

 • základní kapitál a cizí měna – vznik obchodní korporace, zvyšování základního kapitálu,

 • finanční leasing v cizí měně,

 • opravné položky k pohledávkám v cizí měně,

 • cestovní náhrady a přepočtové kursy,

 • EET a cizí měna,

 • závěrkové přepočty cizí měny,

 • změna měny plnění u pohledávky a závazku a její dopad na kursové rozdíly,

 • vnitřní směrnice účetní jednotky o přepočtu cizích měn a vzniku kursových rozdílů,

 • interpretace Národní účetní rady související s cizí měnou,

 • kursové rozdíly a základ daně z příjmů,

 • digitální (virtuální) měny v účetnictví

 • časté chyby při účtování o cizí měně

 • odpovědi na dotazy posluchačů.

 

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory:
ECONOMIS CZ s.r.o. (Ing. Lenka Bartušková). Přihlášku směrujte přímo zde

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme, popř. zašlete svůj dotaz na info@economis.cz.

Skočit na začátek