Archiv seminářů Komory

Webinář: Novela zákoníku práce

Termín: 14. 7. 2020
Termín — bližší informace 14:00 - 16:00 hod.
Místo konání: On-line
Cena: × (500 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 2 hodin

Spojení

Webinář ve spolupráci s advokátní kanceláří CEE Attornes Praha - účastníci obdrží na svůj email před jeho konáním odkaz na propojení. Pro členy Komory zdarma.

Lektoři

Martina Schützová, partner CEE Attorneys Praha

Program

Dne 10. června 2020 Senát schválil novelu zákoníku práce, která má nabýt účinnosti 30. července 2020 s tím, že některé změny nastanou s účinností od 1. ledna 2021. Mezi nejzásadnější změny můžeme zařadit změny v doručování písemností zaměstnanci a zaměstnavateli, zavedení institutu sdíleného pracovního místa, navýšení finanční náhrady pro pozůstalé po zaměstnanci nebo změnu výpočtu práva na dovolenou.

V rámci webináře bude novela představena v následujících obsahových bodech:

- Krátký úvod - hlavní důvody novelizace a cíl

- Změny v doručování

- Institut sdílení pracovního místa

- Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

- Změny při vysílání zaměstnanců do České republiky

- Další změny

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek