Přehled nových právních předpisů

Právní předpisy si lze prohlédnout na internetových stránkách Ministerstva vnitra, které zveřejňuje stejnopisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv. 

| 1 | 2...27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Strana 30 z 31, zobrazeno 20 záznamů z celkových 608, záznamy 581 až 600

5. 5. 2006 — Úplné znění č. 176/2006 Sb., (částka č. 60 - rozeslána dne 3. května 2006),

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá z pozdějších změn.

26. 4. 2006 — Úplné znění č. 153/2006 Sb., (částka č. 52 - rozeslána dne 24. dubna 2006),

zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.

25. 4. 2006 — Zákon č. 138/2006 Sb., (částka č. 47 - rozeslána dne 19. dubna 2006),

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách (účinnost dnem 1. července 2006)

25. 4. 2006 — Zákon č. 137/2006 Sb., (částka č. 47 - rozeslána dne 19. dubna 2006),

o veřejných zakázkách (účinnost dnem 1. července 2006).

19. 4. 2006 — Zákon č. 135/2006 Sb., (částka č. 46 - rozeslána dne 14. dubna 2006),

kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů (účinnost dnem 1. září 2006 s výjimkou).

5. 4. 2006 — Zákon č. 117/2006 Sb., (částka č. 39 - rozeslána dne 31. března 2006),

kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění (účinnost dnem 1. dubna 2006).

4. 4. 2006 — Zákon č. 113/2006 Sb., (částka č. 37 - rozeslána dne 31. března 2006),

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů (účinnost dnem 1. dubna 2006).

4. 4. 2006 — Zákon č. 112/2006 Sb., (částka č. 37 - rozeslána dne 31. března 2006),

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi (účinnost dnem 1. ledna 2007 s výjimkou).

4. 4. 2006 — Zákon č. 109/2006 Sb., (částka č. 37 - rozeslána dne 31. března 2006),

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách (účinnost dnem 1. července 2006 s výjimkami).

4. 4. 2006 — Zákon č. 107/2006 Sb., (částka č. 37 - rozeslána dne 31. března 2006),

o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 31. března 2006).

30. 3. 2006 — Vyhláška č. 100/2006 Sb., (částka č. 35 - rozeslána dne 28. března 2006),

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb. (účinnost dnem 1. dubna 2006 s výjimkou).

20. 3. 2006 — Zákon č. 81/2006 Sb., (částka č. 30 - rozeslána dne 15. března 2006),

kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost dnem 1. ledna 2007 s výjimkami).

20. 3. 2006 — Zákon č. 79/2006 Sb., (částka č. 30 - rozeslána dne 15. března 2006),

kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost dnem 1. dubna s výjimkami).

17. 3. 2006 — Zákon č. 73/2006 Sb., (částka č. 29 - rozeslána dne 15. března 2006),

kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. (účinnost dnem 1. dubna 2006).

17. 3. 2006 — Zákon č. 72/2006 Sb., (částka č. 29 - rozeslána dne 15. března 2006),

kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. dubna 2006.)

10. 3. 2006 — Zákon č. 62/2006 Sb., (částka č. 26 - rozeslána dne 8. března 2006),

kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony (účinnost dnem 8. března 2006).

9. 3. 2006 — Zákon č. 57/2006 Sb., (částka č. 24 - rozeslána dne 8. března 2006),

o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem (účinnost dnem 1. dubna 2006).

9. 3. 2006 — Zákon č. 56/2006 Sb., (částka č. 24 - rozeslána dne 8. března 2006),

kterým se mění zákon č. 256/20004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost dnem 8. března 2006).

1. 3. 2006 — Zákon č. 47/2006 Sb., (částka č. 22 - rozeslána dne 27. února 2006),

kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o socilálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 27. února 2006).

24. 2. 2006 — Úplné znění č. 45/2006 Sb., (částka č. 21 - rozeslána dne 22. února 2006),

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn.

| 1 | 2...27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skočit na začátek