Přehled nových právních předpisů

Právní předpisy si lze prohlédnout na internetových stránkách Ministerstva vnitra, které zveřejňuje stejnopisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv. 

| 1 | 2...27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >

Strana 31 z 31, zobrazeno 8 záznamů z celkových 608, záznamy 601 až 608

13. 2. 2006 — Vyhláška č. 36/2006 Sb., (částka č. 17 - rozeslána dne 9. února 2006),

o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (účinnost dnem 1. března 2006).

10. 2. 2006 — Vyhláška č. 34/2006 Sb., (částka č. 16 - rozeslána dne 8. února 2006),

kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí (účinnost dnem 8. února 2006).

9. 2. 2006 — Vyhláška č. 33/2006 Sb., (částka č. 16 - rozeslána dne 8. února 2006),

kterou se mění vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona, ve znění vyhlášky č. 351/2003 Sb. (účinnost dnem 8. února 2006).

9. 2. 2006 — Sdělení MZV č. 18/2006 Sb.m.s., (částka č. 7 - rozeslána dne 31. ledna 2006),

o Mezinárodní úmluvě o potlačování financování terorismu (účinnost pro ČR dnem 26. ledna 2006).

1. 2. 2006 — Zákon č. 21/2006 Sb., (částka č. 11 - rozeslána dne 26. ledna 2006),

o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů - zákon o ověřování (účinnost dnem 1. března 2006).

1. 2. 2006 — Zákon č. 24/2006 Sb., (částka č. 11 - rozeslána dne 26. ledna 2006),

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. února 2006).

27. 1. 2006 — Vyhláška č. 14/2006 Sb., (částka č. 7 - rozeslána dne 16. ledna),

kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby (účinnost dnem 16. ledna 2006).

26. 1. 2006 — Úplné znění č. 3/2006 Sb., (částka č. 2 - rozeslána dne 6. ledna 2006),

zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn.

| 1 | 2...27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >
Skočit na začátek