Aktuální nabídka seminářů Komory

On-line: Účetní závěrka 2020 (otevřený dotační seminář)

Termín: 20. - 21. 1. 2021
Termín — bližší informace začátek 20. 1. - 8:00, konec 21. 1. - 16:30 hod.
Místo konání:
on-line kurz
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink.

20. 1. 2021 8:00-12:00

21. 1. 2021 8:00-12:00

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Lenka Zatylnyjová

Program

• Zákonná úprava, druhy účetní závěrky
• Klasifikace účetních jednotek
• Inventury a inventarizace – zákonné přepisy, časté chyby, inventarizační rozdíly
• Tvorba rezerv a opravných položek, dohadné účty a časové rozlišení – ověření zůstatků, chyby
• Kurzové rozdíly
• Ocenění majetku a závazků
• Splatná a odložená daň
• Kategorizace účetních jednotek a povinný obsah účetní závěrky podle kategorií
• Sestavení výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow, výkaz vlastního kapitálu) a přílohy účetní závěrky, srovnatelnost údajů minulého a běžného účetního období,
• Zveřejnění, případně ověření účetní závěrky

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek