Aktuální nabídka seminářů Komory

Účtování v cizích měnách a kursové rozdíly

Termín: 3. 4. 2024
Termín — bližší informace 9:30 - 14:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 1040 Kč (1090 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Online forma - organizuje ACCONT Consulting, s.r.o.

Lektoři

Ing. Lenka Kruntorádová MBA - auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví

 

Program

Webinář se zabývá účtováním v cizích měnách a s tím souvisejícího účtování kursových rozdílů v běžných i málo obvyklých případech v souladu se současnou legislativou. Vše probíhá na konkrétních příkladech z praxe včetně vlivu různého účtování cizích měn a kursových rozdílů na DPH a daň z příjmu.

 • LEGISLATIVNÍ RÁMEC
 • VZNIK KURSOVÝCH ROZDÍLŮ V ÚČETNICTVÍ A JEJICH ŘEŠENÍ
 • ÚČTOVÁNÍ V CIZÍ MĚNĚ 0D 01.01.2024
 • UZÁVĚRKOVÉ KURSOVÉ ROZDÍLY_NEREALIZOVANÉ KURSOVÉ ZISKY A ZTRÁTY, JEJICH REŽIM OD 01.01.2024
 • BANKA A POKLADNA V CIZÍ MĚNĚ
 • POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V CIZÍ MĚNĚ, ČÁSTEČNÉ ÚHRADY, OPRAVNÉ POLOŽKY
 • ZÁLOHY V CIZÍ MĚNĚ
 • ÚVĚRY A PŮJČKY V CIZÍ MĚNĚ
 • LEASINGOVÉ OPERACE V CIZÍ MĚNĚ
 • SLUŽEBNÍ CESTY V CIZÍ MĚNĚ
 • CENNÉ PAPÍRY V CIZÍ MĚNĚ
 • MAJETEK V CIZÍ MĚNĚ
 • OPERACE S KAPITÁLEM V CIZÍ MÉNĚ
 • SMĚRNICE PRO KURSOVĚ ROZDÍLY
 • PŘÍKLADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ CIZÍ MÉNY V ČESKÉM ÚČETNICTVÍ
 • ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A KURSOVÉ ROZDÍLY
 • SPECIFIKA PRO DAŇOVOU EVIDENCI A JEJICH POUŽITÍ V PRAXI
 • DOTAZY

Webinář je určen účetním, pracovníkům účetních a poradenských firem, podnikatelům a všem, kteří účtují o obchodních transakcích se zahraničím nebo provádějí vyúčtování zahraničních pracovních cest u podnikatelů a fyzických osob.

 

On-line vysílání je realizováno společností ACCONT Consulting, s.r.o.

Nejpozději 24 hodin před konáním webináře obdrží každý účastník dva e-maily

 1. e-mail – materiály k přednášce
 2. e-mail – pozvánka s odkazem na připojení do školící místnosti

V den konání webináře klikněte na obdržený odkaz. Vstup do školící místnosti bude zpřístupněn 5 minut před začátkem přednášky.
Poté již vyčkejte příchodu lektora, který přednášku uvede ve smluvený čas.

V případě jakýchkoliv technických problémů během webináře nebo videozáznamu nás můžete kontaktovat na telefonních číslech 777 181 566 nebo 777 181 644.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***


V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek