Aktuální nabídka seminářů Komory

DPH 10 nejdůležitejších okruhů v příkladech včetně řešení

Termín: 9. 9. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 1340 Kč (1390 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Online forma - organizuje ACCONT Consulting, s.r.o.

Lektoři

Ing. Vladimír Zdražil - člen metodické rady SVAZU ÚČETNÍCH

Program

Vybráno je pro Vás 10 nejdůležitějších oblastí, na které jsou obvykle cíleny kontroly správců daně v oblasti DPH. Každou z těchto oblastí si probereme na několika modelových příkladech včetně jejich řešení a odkazu na ustanovení ZDPH v platném znění včetně odkazu novely ZDPH 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

10 níže uvedených okruhů – tj. modelové příklady včetně řešení a uvedené opory v zákoně po novele ZDPH 2020, 2021, 2022, 2023 a 2025

 1. Dodání zboží včetně obvyklých obchodních modelů na trhu s dopadem do fakturace a správného uplatnění DPH, dílčí plnění, opakovaná plnění, opravné daňové doklady – reklamace, skonta, množstevní bonusy atd.

 2. Poskytnutí služeb dle základního pravidla /viz paragraf 9 ZDPH/ a podle speciálních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/ s důrazem na časové souvislosti fakturace služeb s ohledem na znění paragrafu 21 ZDPH. Fakturace služeb dle víceletých smluv.

 3. Osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí včetně změn v novele ZDPH 2020 – zpřísnění podmínek prokazování přepravy u dodání do JČS, řetězové obchody a institut prostředníka v nich, vykazování unijních dodávek v souhrnném hlášení. Nové režimy v DPH po 1.7.2021 - prodej zboží na dálku, elektronické rozhraní.

 4. Služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek/ anebo dle zvláštních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/, registrace k DPH v jiných členských státech nebo využití režimu EU v rámci jednoho správního místa.

 5. Chybná fakturace a odpovědnost plátce vs příjemce – důsledky nesprávně vystavených daňových dokladů, na základě kterých je nesprávně uplatněno DPH (sazby atd.) – riziko doměrků, na základě přijatých chybných daňových dokladů. Časové souvislosti u opravných daňových dokladů.

 6. Osvobozená plnění bez nároku na odpočet s důrazem na nejčastější plnění – prodej nemovitostí, technické zhodnocení, pronájmy nemovitostí, novela stavebního zákona účinná od 1.1.2024 a její dopad do DPH.

 7. Nestandardní situace s obchodním a dlouhodobým majetkem z pohledu DPH – zničení, ztráta, krádež – korekční mechanismy ano či ne s ohledem na znění paragrafů 77, 78, prodej dlouhodobého majetku, neprodané zásoby, zcizené zásoby, manka a škody.

 8. Zvláštní režimy – cestovní služba po změnách od 1.1.2022 – nový způsob výpočtu přirážky a zdaňování záloh za cestovní službu, prodej použitého zboží – uplatňování DPH u osob uskutečňující plnění v těchto zvláštních režimech a nakládání s daňovými doklady v pozici příjemce plnění.

 9. Příjemce plnění a jeho ručení za daň nezaplacenou dodavatelem – východiska paragrafů 109 a 109a ZDPH.

 10. Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku dle paragrafu 92. Časové souvislosti na straně příjemce dle paragrafu 104 ZDPH.

 

On-line vysílání je realizováno společností ACCONT Consulting, s.r.o.

Nejpozději 24 hodin před konáním webináře obdrží každý účastník dva e-maily

 1. e-mail – materiály k přednášce
 2. e-mail – pozvánka s odkazem na připojení do školící místnosti

V den konání webináře klikněte na obdržený odkaz. Vstup do školící místnosti bude zpřístupněn 5 minut před začátkem přednášky.
Poté již vyčkejte příchodu lektora, který přednášku uvede ve smluvený čas.

V případě jakýchkoliv technických problémů během webináře nebo videozáznamu nás můžete kontaktovat na telefonních číslech 777 181 566 nebo 777 181 644.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***


V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek