Aktuální nabídka seminářů Komory

Daňová optimalizace a její zákonné meze

Termín: 11. 11. 2016
Termín — bližší informace 9:00 - 15:30 hod.
Místo konání: Praha
Budova SČMVD
Cena: 1890 Kč (2390 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5,5 hodin

Spojení

POZOR ZMĚNA! Budova SČMVD, zasedací místnost "C", Václavské nám. 21, Praha 1 (vchod z Jindřišské ulice).

Lektoři

Mgr. Ondřej Dráb - specialista na daň z příjmu, spoluautor komentáře k daňovému řádu.

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. - specialista na daňové právo včetně trestního daňového práva a správu daní.

Program

Základní vymezení daňové optimalizace a její procesní souvislost

 • vymezení pojmu daňové optimalizace,
 • základní principy daňové uznatelnosti výdajů a uplatnitelnosti odčitatelných položek a slev na dani,
 • obecné meze optimalizačních struktur (náležitosti právních úkonů, princip zneužití veřejného práva).

Procesní postavení daňového subjektu

 • důkazní břemeno daňového subjektu,
 • kontrolní mechanismy správy daní a jejich využívání při boji proti daňovým únikům,
 • výměna informací v mezinárodním a vnitrostátním měřítku.

Formy daňového plánování a možnosti daňových úspor

 • základní formy optimalizace – uplatnění opravných položek, rezerv, odčitatelných položek, slevy na dani, alternativy odměňování zaměstnanců,
 • ceny mezi spojenými osobami,
 • optimalizace formy zdanění – švarcsystém, podnikové kombinace,
 • přeshraniční struktury – offshore společnosti, trusty, plnění od zahraničních subjektů, vysílání zaměstnanců zahraničními společnostmi.

Důsledky nesprávně nastavené struktury v rovině daňové a trestní

 • daňové trestání – formy postihu v daňovém řízení a časové limity jeho uplatnění,
 • vztah daňového a trestního procesu a vzájemný vliv daňového řízení a postupů orgánů činných v trestním řízení,
 • vymezení daňových trestných činů,
 • účinná lítost jako důvod zániku trestnosti,
 • trestní odpovědnost právnických osob.

Diskuse

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

PRO NEČLENY: Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, třetí a další seminář za členskou cenu. 
Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, další za členskou cenu).
Platí pro akce v období srpen - prosinec 2016.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 739 245 846, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek