Aktuální nabídka seminářů Komory

IFRS 16 Leasingy

Termín: 23. 10. 2019
Termín — bližší informace 9:00 - 15.30 hod.
Místo konání: Praha
AZ Personalistika - Budova SUDOP, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha
Cena: 2590 Kč (3090 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5,5 hodin

Spojení

AZ personalistika – školící prostory 5. patro, dveře č. 516

Budova SUDOP
Olšanská 2643/1a
130 00 Praha 3 – Žižkov

Lektoři

Ing. Martina Křivánková, FCCA – lektor a konzultant k problematice IFRS

Program

Školení přesunuto na 5.11.

IFRS 16, který je povinný pro účetní jednotky vykazující podle IFRS od řádných účetních období začínajících 1. ledna 2019 či později, zavedl do praxe zásadní změny ve vykazování leasingů na straně nájemců a nahrazuje IAS 17 leasingy a s tímto standardem související interpretace.  

V průběhu semináře se pomocí ilustrativních příkladů seznámíte s aktuálními pravidly pro vykazování leasingů na straně nájemců a připomenete si i vykazování leasingů na straně pronajímatelů v účetní závěrce sestavené podle IFRS.

Pozn.: Na seminář si vezměte kalkulačku s funkcemi.

Absolvováním tohoto školení získáte 1 bod do motivačního programu členů - fyzických osob nebo jako Účetní kancelář KCÚ čerpejte školení zdarma v rámci Vašeho servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Slevy pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Skočit na začátek