Aktuální nabídka seminářů Komory

Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2019

Termín: 17. 2. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 15.30 hod.
Místo konání: Praha
KOČKA spol s r.o., Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1
Cena: 2300 Kč (2800 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5,5 hodin

Spojení

KOČKA spol s r.o., Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1

Lektoři

Ing. Petr Kout, CSc., účetní a daňový poradce, učitel na VŠE Znojmo.

Program

Daňové předpisy jsou poměrně komplikované a není snadné se v nich orientovat, mít přehled o všech změnách. V průběhu účetního období mohou navíc nastat případy či situace, které musíme vyhodnotit poprvé a nemáme s nimi předchozí zkušenosti. Seminář je tedy určen všem posluchačům, kteří budou připravovat přiznání k dani z příjmů a chtějí mít jistotu, že postupují správně.  

 • Účetní podklady, práce s výsledovkou a rozvahou
 • Rozbor příjmů
 • Daňové a nedaňové náklady
 • Odčitatelné položky, dary
 • Slevy na dani
 • Přílohy přiznání
 • Opravné a dodatečné přiznání
 • Placení daně, zálohy na daň
 • Opravné prostředky
 • Podmínky smluv při externím zpracování přiznání
 • Výklady GFŘ, Koordinační výbor
 • Seznámení se změnami pro r. 2020

 

Seminář je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek