Přehled nových právních předpisů

Právní předpisy si lze prohlédnout na internetových stránkách Ministerstva vnitra, které zveřejňuje stejnopisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv. 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5...30 | 31 |

Strana 3 z 31, zobrazeno 20 záznamů z celkových 608, záznamy 41 až 60

4. 1. 2017 — Vyhláška č. 463/2016 Sb. (částka č. 186 - rozeslána dne 30. prosince 2016),

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2017). Text vyhlášky zde.

30. 12. 2016 — Zákon č. 462/2016 Sb. (částka č. 185 - rozeslána dne 30. prosince 2016),

kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2017). Text zákona zde.

30. 12. 2016 — Zákon č. 460/2016 Sb. (částka č. 185 - rozeslána dne 30. prosince 2016),

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony (účinnost dnem 28. února 2017 s výjimkami). Text zákona zde.

30. 12. 2016 — Zákon č. 458/2016 Sb. (částka č. 185 - rozeslána dne 29. prosince 2016),

kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - (účinnost dnem 13. ledna 2017). Text zákona zde.                                                                 

29. 12. 2016 — Zákon č. 454/2016 Sb. (částka č. 183 - rozeslána dne 29. prosince 2016),

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2017). Text zákona zde.                                                                

29. 12. 2016 — Zákon č. 453/2016 Sb. (částka č. 183 - rozeslána dne 29. prosince 2016),

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. března 2017 s výjimkami). Text zákona zde.                                  

29. 12. 2016 — Zákon č. 452/2016 Sb. (částka č. 183 - rozeslána dne 29. prosince 2016),

kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost dnem 1. března 2017 s výjimkami. Text zákona zde.

27. 12. 2016 — Vyhláška č. 447/2016 Sb. (částka č. 181 - rozeslána dne 27. prosince 2016),

kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2017). Text vyhlášky zde.                                                                  

27. 12. 2016 — Vyhláška č. 440/2016 Sb. (částka č. 179 - rozeslána dne 23. prosince 2016),

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (účinnost dnem 1. ledna 2017). Text vyhlášky zde.                                 

16. 11. 2016 — Zákon č. 368/2016 Sb. (částka č. 147 - rozeslána dne 14. listopadu 2016),

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost dnem 1. ledna 2017 s výjimkami). Text zákona zde.                                 

14. 11. 2016 — Vyhláška č. 366/2016 Sb. (částka č. 146 - rozeslána dne 11. listopadu 2016),

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017 (účinnost dnem 1. ledna 2017). Text vyhlášky zde.

7. 10. 2016 — Zákon č. 321/2016 Sb. (částka č. 126 - rozeslána dne 3. října 2016),

kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku (účinnost dnem 1. listopadu 2016). Text zákona zde.                                                                 

22. 9. 2016 — Zákon č. 300/2016 Sb. (částka č. 117 - rozeslána dne 21. září 2016),

o centrální evidenci účtů (účinnost dnem 3. října 2016 s výjimkami). Text zákona zde.

22. 9. 2016 — Zákon č. 299/2016 Sb. (částka č. 116 - rozeslána dne 21. září 2016),

kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost dnem 1. října 2016). Text zákona zde.

20. 9. 2016 — Zákon č. 298/2016 Sb. (částka č. 115 - rozeslána dne 19. září 2016),

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 19. září 2016 s výjimkami). Text zákona zde.                                                                                   

20. 9. 2016 — Zákon č. 297/2016 Sb. (částka č. 115 - rozeslána dne 19. září 2016),

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (účinnost dnem 19. září 2016). Text zákona zde.                                

20. 9. 2016 — Nařízení vlády č. 296/2016 Sb. (částka č. 114 - rozeslána dne 19. září 2016),

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. října 2016). Text nařízení zde.    

19. 9. 2016 — Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 47/2016 Sb.m.s. (částka č. 26 - rozeslána dne 16. září 2016),

o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní (platnost dnem 4. srpna 2016). Text Smlouvy a Protokolu zde.

2. 9. 2016 — Nález Ústavního soudu č. 271/2016 Sb. (částka č. 105 - rozeslána dne 29. srpna 2016),

ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Text Nálezu zde.                                                                

24. 8. 2016 — Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2016 Sb.m.s. (částka č. 26 - rozeslána dne 19. srpna 2016),

o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (platnost dnem 28. června 2016). Text Protokolu zde.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5...30 | 31 |
Skočit na začátek