Přehled nových právních předpisů

Právní předpisy si lze prohlédnout na internetových stránkách Ministerstva vnitra, které zveřejňuje stejnopisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv. 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7...30 | 31 |

Strana 5 z 31, zobrazeno 20 záznamů z celkových 608, záznamy 81 až 100

31. 12. 2015 — Zákon č. 376/2015 Sb. (částka č. 161 - rozeslána dne 28. prosince 2015),

o ukončení důchodového spoření (účinnost dnem 1. ledna 2016 s výjimkami). Text zákona zde.                                                                

31. 12. 2015 — Vyhláška č. 373/2015 Sb. (částka č. 159 - rozeslána dne 28. prosince 2015),

kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) - (účinnost dnem 1. ledna 2016). Text vyhlášky zde.                                 

31. 12. 2015 — Vyhláška č. 372/2015 Sb. (částka č. 159 - rozeslána dne 28. prosince 2015),

kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (účinnost dnem 1. ledna 2016). Text vyhlášky zde.                                  

31. 12. 2015 — Vyhláška č. 371/2015 Sb. (částka č. 159 - rozeslána dne 28. prosince 2015),

kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2016). Text vyhlášky zde.                                

31. 12. 2015 — Vyhláška č. 370/2015 Sb. (částka č. 159 - rozeslána dne 28. prosince 2015),

kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2016). 

31. 12. 2015 — Vyhláška č. 369/2015 Sb. (částka č. 159 - rozeslána dne 28. prosince 2015),

kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2016). Text vyhlášky zde.                               

16. 12. 2015 — Zákon č. 340/2015 Sb. (částka č. 144 - rozeslána dne 14. prosince 2015),

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) - (účinnost dnem 1. července 2016 s výjimkou). Text zákona zde.                                                            

9. 12. 2015 — Vyhláška č. 325/2015 Sb. (částka č. 137 - rozeslána dne 7. prosince 2015),

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví (účinnost dnem 1. ledna 2016). Text vyhlášky zde.

                                                          

9. 12. 2015 — Vyhláška č. 324/2015 Sb. (částka č. 137 - rozeslána dne 7. prosince 2015),

kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2016 s výjimkou). Text vyhlášky zde.   

4. 12. 2015 — Zákon č. 315/2015 Sb. (částka č. 134 - rozeslána dne 3. prosince 2015),

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2016 s výjimkami). Text zákona zde.                                                           

2. 12. 2015 — Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2015 Sb.m.s. (částka č. 36 - rozeslána dne 2. prosince 2015)

o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (platnost dnem 30. října 2015). Text Smlouvy zde.

30. 11. 2015 — Vyhláška č. 309/2015 Sb. (částka č. 131 - rozeslána dne 27. listopadu 2015),

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 (účinnost dnem 1. ledna 2016). Text vyhlášky zde.

19. 11. 2015 — Nález Ústavního soudu č. 299/2015 Sb. (částka č. 126 - rozeslána dne 10. listopadu 2015)

ve věci návrhu na zrušení § 264 odst. 4 vět první a druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Text nálezu zde.                                                     

12. 10. 2015 — Vyhláška č. 252/2015 Sb. (částka č. 102 - rozeslána dne 2. října 2015),

kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2016). Text vyhlášky zde.                                                               

12. 10. 2015 — Vyhláška č. 251/2015 Sb. (částka č. 102 - rozeslána dne 2. října 2015),

kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2016). Text vyhlášky zde.                                                                 

12. 10. 2015 — Vyhláška č. 250/2015 Sb. (částka č. 102 - rozeslána dne 2. října 2015),

kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. ledna 2016). Text vyhlášky zde.                                                                  

17. 9. 2015 — Zákon č. 221/2015 Sb. (částka č. 92 - rozeslána dne 10. září 2015),

kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (účinnost dnem 1. ledna 2016). Text zákona zde.                                 

28. 8. 2015 — Zákon č. 205/2015 Sb. (částka č. 83 - rozeslána dne 17. srpna 2015),

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony (účinnost dnem 1. října 2015). Text zákona zde.

10. 8. 2015 — Nález Ústavního soudu č. 187/2015 Sb. (částka č. 77 - rozeslána dne 3. srpna 2015)

ve věci návrhu na zrušení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Text nálezu zde.                                                                

7. 7. 2015 — Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2015 Sb.m.s. (částka č. 24 - rozeslána dne 3. července 2015)

o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (platnost dnem 6. května 2015). Text Smlouvy zde.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7...30 | 31 |
Skočit na začátek